Fjærevegen 8, 6800 Førde 917 16 044  

Industriporter

Portservice Sogn of Fjordane leverar alle typar industriportar.

Til mange forskjellige kundegrupper, alt fra tung industri til fjøsar.

 

Avinor